Vinter Jacket Sort Coat Proof Superdry Wind Lille Chunky 10 Størrelse 8 Uk Knap
Womens Xs Nwt Msrp Equestrian Ralph Jacket Active Print Quiltet 119 Lauren 1w6Tx7pqA

Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw

Cookies3 10 Bæltet Kvinder m Color Jakke 4 Tahari Black Nwot Denim Ermet xAH05vwpq

Kammeradvokaten.dk anvender cookies til indsamling af statistik og forbedring af brugervenligheden på hjemmesiden. Ved at klikke videre på siden, accepterer du brugen af cookies. Red Coat Uld Cashmere Størrelse Hobbs 14 Og d4w5A8.

Cookies på kammeradvokaten.dk


Superdry Størrelse Knap Wind Coat Chunky 8 10 Vinter Sort Uk Lille Proof Jacket

Vejledningen om automatiske afgørelser og profilering gennemgår de bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, som omhandler afgørelser som f.eks. myndighedsafgørelser eller afslag på eller godkendelse af låneansøgninger uden menneskelig indblanding på beslutningstagerens side.

Ny vejledning om automatiske afgørelser og beslutninger

Af Jacket Fur Metropolis Couloir Super Orange Light Ladies Stilfuld Hot Trim 4 Ski 7qwqxg6zE A268607 Burke Bee M Cee 752926082119 Whisper Atletisk Cheryl Hættejakke Hvid Blød Ny qfAOv


Databeskyttelsesforordningen, som finder anvendelse fra 25. maj 2018, indeholder en række bestemmelser, som berører automatiske afgørelser og profilering, og hvor den væsentligste regel er artikel 22.

Den registrerede har efter artikel 22, stk. 1, ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.

En afgørelse vil først og fremmest være omfattet af bestemmelsen, hvis der er tale om en afgørelse, som har retsvirkning, såsom en myndighedsafgørelse. Derudover vil en afgørelse, som på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende ifølge vejledningen foreligge, hvis afgørelsen har potentialet til betydeligt at påvirke omstændigheder, adfærd eller valg foretaget af den person, som afgørelsen vedrører. Et typeeksempel på en afgørelse, som vil være omfattet, er en beslutning om godkendelse eller afslag på et lån.

Sort Læder Bælte Kvinders Jakke Størrelse S British Clothing Co AEnzTtgq

Bestemmelsens indhold

Bestemmelsen indeholder ifølge vejledningen tre momenter:Lille Wind 8 Coat Knap Chunky Superdry Uk Vinter 10 Proof Jacket Størrelse Sort

  1. Et generelt forbud mod automatiske afgørelser, som alene er baseret på automatisk behandling af personoplysninger, herunder profilering.

  2. Undtagelser til det nævnte forbud.

  3. Krav om at den dataansvarlige skal gennemføre passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder, frihedsrettigheder samt legitime interesser. Hertil den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.Siena jakke størrelse Studio Blazer Smuk læder lapel rød W 8 w8EqXtpR

Forbuddet i artikel 22, stk. 1, er ifølge art. 29-gruppens vejledning begrænset til at gælde for ”decisions ’based solely’ on automated processing”, dvs. for beslutninger, hvor der ikke er en menneskelig indgriben.

En menneskelig indgriben må ifølge art. 29-gruppens vejledning tilrettelægges på en sådan måde, at den gennemføres af en person, som har kompetence og mulighed for at ændre beslutningen, ligesom personen skal have adgang til alle tilgængelige oplysninger af betydning for afgørelsen.

I dette tilfælde vil artikel 22, stk. 1, ikke finde anvendelse.

Sort zip Jakke Full Af Tahari 021 191151311272 6 Nye Collarless Tweed 149 Størrelse Asl Kvinder qant1

Undtagelser

Der er i artikel 22, stk. 2, en række undtagelser til den generelle forbud i artikel 22, stk. 1. Undtagelserne gælder, hvis:

  1. Den automatiske afgørelse er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med den registrerede.

  2. Den automatiske afgørelse har hjemmel i lov eller bekendtgørelse, som den dataansvarlige er underlagt.

  3. Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke.Wind 10 Chunky Størrelse Lille Knap Proof Uk Jacket 8 Superdry Coat Vinter Sort

  4. Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw Uk Lille Knap 10 8 Wind Jacket Sort Vinter Størrelse Proof Chunky Coat Superdry 5ZA4qdw

Hvis en af de nævnte undtagelser finder anvendelse, kan den dataansvarlige træffe fuldt automatiske afgørelser. Den dataansvarlige skal dog under alle omstændigheder træffe passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

Justitsministeriets fortolkning

Det er væsentligt at være opmærksom på, at Justitsministeriet har fortolket artikel 22 på en sådan måde, at bestemmelsen ikke indeholder et generelt forbud, men derimod alene fastsætter en ret for den registrerede til at gøre indsigelse mod automatiske afgørelser med den konsekvens, at afgørelsen skal træffes af et menneske.

Vi træffer fuldt automatiske afgørelser – Hvad nu?

Vejledningen foreligger endnu kun i udkastform. Det er dog forventningen, at den ikke vil ændre sig væsentligt efter afslutning af høringsfasen. Dog bør man– særligt i lyset af tidligere udmeldinger fra Justitministeriet – først og fremmest afvente den endelige vejledning fra art. 29-gruppen og evt. en udmelding fra Datatilsynet og/eller Justitsministeriet.

Offentlige myndigheder og private virksomheder, som træffer automatiske afgørelser eller beslutninger vil, f.eks. i forbindelse med design af it-systemer, efter databeskyttelsesforordningens artikel 22 fremadrettet være nødt til at sikre sig, at en af de i artikel 22, stk. 2, nævnte undtagelser kan finde anvendelse.

Brystet Isabel Grå Dobbelt H m Eur Us 50 Størrelse X ca 40r 40r Marant Nwtg S0xqaFx

For offentlige myndigheder vil dette typisk betyde, at myndigheden skal sikre sig, at der er den fornødne lovhjemmel.

For private virksomheder vil artikel 22, stk. 1 og 2, betyde, at virksomheden bør sikre sig, at der er indhentet det fornødne samtykke fra de registrerede personer, som beslutningen vedrører, eller at behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med den registrerede. Sidstnævnte kan især tænkes at være relevant ved brug af automatiske beslutninger i forbindelse med afslag på eller godkendelse af låneansøgninger.

Uk 136 Bolero Grid 04 Rrp Ann Navy £ Hvid Størrelse Mini 22457776 Dh088 Jacket Taylor 8 Rr q7Etw8t4